Poslání ČCA

ČCA je zájmová skupina profesionálů, kteří se věnují compliance ...

Partneři ČCA

Společnosti, organizace a úřady, které podporují Českou Compliance Asociaci

Compliance v zahraničí

Zahraniční sdružení a pracovní týmy zaměřené na oblast compliance

Workshopy a konference

Informace o workshopech a konferencích, které organizuje ČCA


Vize České Compliance Asociace

Budeme prosazovat a podporovat uplatňování etických principů a compliance v řízení firem a institucí v České republice v souladu s mezinárodními standardy.    

  
Mise České Compliance Asociace

Česká Compliance Asociace je skupina lidí, firem a institucí, která je přesvědčená, že nedílnou součástí efektivního řízení podnikatelských subjektů a veřejných institucí ve prospěch lidského společenství je uplatňování etických principů a dodržování  právních norem.  Chceme vést vlastníky podnikatelských subjektů, vedoucí představitele veřejných institucí, manažery, compliance profesionály, další odborníky a příznivce oboru k pochopení přínosů compliance funkce a profese pro řízení firem a institucí v České republice a k posilování jejich odbornosti a reputace.

Chceme vytvářet podmínky a využívat dostupné zdroje ke zpřístupnění, šíření a sdílení mezinárodních zkušeností a postupů v oblasti compliance. Je naším záměrem být garantem vzdělávání compliance profesionálů a dalších zájemců o tento obor, a posilovat povědomí veřejnosti o tomto oboru/disciplíně a profesi.
Budeme využívat našich znalostí  a zkušeností v rámci legislativního procesu.

Česká Compliance Asociace z. s.

korespondenční adresa :
Karlovo náměstí 319/3,  120 00 Praha 2

sídlo spolku :
 Nademlejnská 14, 198 00 Praha 9
E-mail: info@czech-ca.cz
Bankovní spojení: 242318329/0300